TOTGA

Every decisions that we make has a result, it is either good or bad. There is a girl who is not thinking about her decisions in life; she always depend on others. Behind her smile, you will never thought she is a weak person. This girl is no other than myself. There is a guy … Continue reading TOTGA

Be part of our Teaching Team!

New Year. New beginnings. New chapter. New life. New job? Why not?! 😉 Job Requirements: Passion for and interest in teaching general subjects (Math, Science, English, Filipino, Social Studies, and Business) Bachelor's/College Degree in Education and/or similar Good academic grades Fluent in written and spoken English and Filipino No actual work experience required, but similar … Continue reading Be part of our Teaching Team!

Enero 21: dalawang libreng seminar sa mga guro

I am SUPER INTERESTED with this seminar! However, I have Saturday class 😥 It’s been a while since the last time I attended a seminar 😦

The Adarna House Blog

klasrumlipa

Malugod na iniimbitahan ng Adarna House ang mga guro sa elementarya at sekundarya para sa Klasrum Adarna: Using Children’s Literature in the Classroom at Pagtuturo ng Klasikong Panitikan. Dalawang libreng seminar (kasama ang tanghalian at sertipiko), gaganapin ang mga ito nang sabay sa 21 Enero 2017 (Sabado) mula 8:00 NU hanggang 5:00 NH sa Lipa City, Batangas.

Ang unang paksa, para sa mga guro ng English o Filipino sa elementarya, ay tatalakayin ni Pamela Razon ng UP Integrated School at dating pinuno ng K-2 Department nito. Para naman sa mga guro ng Filipino sa sekundarya ang pangalawang paksa, tatalakayin ni Dr. Edgar Calabia Samar, propesor ng panitikan sa Ateneo de Manila University.

Mayroong 100 puwestong pangkalahok at pupunan namin ang mga ito ayon sa pagdating ng mga pagpapatala. Hanggang apat na guro lamang ang maaaring ipadala ng bawat paaralan (maximum ng 2 guro sa bawat paksa). Narito ang mga detalye upang makalahok:

  1. Isulat…

View original post 126 more words