I need YOU!

My students are currently conducting their research and they badly need the help of the following: Accountant Flight Attendant Journalist HR Manager Fashion Designer Air Craft Technician Biologist/ Biology Teacher Veterinarian Soldier Police Officer Computer Programmer Graphic Artist Writer TV Director Performing Artist (Singer) News Caster Industrial Engineer Doctor If you know someone who is … Continue reading I need YOU!

Advertisements

Sweetest Handcuffs

These past few months, we frequently see people being arrested by the police and have handcuffs on their hands. They become immobilized and their movements are very limited. It’s an embarrassing scene to be watched but don’t you ever wonder what it feels like to be caught by the sweetest handcuffs? Handcuffs are two metal … Continue reading Sweetest Handcuffs

Fading Love

Dear readers, Today, is the first day of February and as we all know, February is the month of LOVE so for this month, I planned to post/feature some stories, poems and essays that is related to LOVE. I hope you will read them. 💟 Thanks 😘 "When I love someone I will be faithful, I want her to … Continue reading Fading Love

Enero 21: dalawang libreng seminar sa mga guro

I am SUPER INTERESTED with this seminar! However, I have Saturday class 😥 It’s been a while since the last time I attended a seminar 😦

The Adarna House Blog

klasrumlipa

Malugod na iniimbitahan ng Adarna House ang mga guro sa elementarya at sekundarya para sa Klasrum Adarna: Using Children’s Literature in the Classroom at Pagtuturo ng Klasikong Panitikan. Dalawang libreng seminar (kasama ang tanghalian at sertipiko), gaganapin ang mga ito nang sabay sa 21 Enero 2017 (Sabado) mula 8:00 NU hanggang 5:00 NH sa Lipa City, Batangas.

Ang unang paksa, para sa mga guro ng English o Filipino sa elementarya, ay tatalakayin ni Pamela Razon ng UP Integrated School at dating pinuno ng K-2 Department nito. Para naman sa mga guro ng Filipino sa sekundarya ang pangalawang paksa, tatalakayin ni Dr. Edgar Calabia Samar, propesor ng panitikan sa Ateneo de Manila University.

Mayroong 100 puwestong pangkalahok at pupunan namin ang mga ito ayon sa pagdating ng mga pagpapatala. Hanggang apat na guro lamang ang maaaring ipadala ng bawat paaralan (maximum ng 2 guro sa bawat paksa). Narito ang mga detalye upang makalahok:

  1. Isulat…

View original post 126 more words