I need YOU!

My students are currently conducting their research and they badly need the help of the following: Accountant Flight Attendant Journalist HR Manager Fashion Designer Air Craft Technician Biologist/ Biology Teacher Veterinarian Soldier Police Officer Computer Programmer Graphic Artist Writer TV Director Performing Artist (Singer) News Caster Industrial Engineer Doctor If you know someone who is …

Continue reading I need YOU!

Enero 21: dalawang libreng seminar sa mga guro

I am SUPER INTERESTED with this seminar! However, I have Saturday class πŸ˜₯ It’s been a while since the last time I attended a seminar 😦

The Adarna House Blog

klasrumlipa

Malugod na iniimbitahan ng Adarna House ang mga guro sa elementarya at sekundarya para sa Klasrum Adarna: Using Children’s Literature in the ClassroomΒ atΒ Pagtuturo ng Klasikong Panitikan. DalawangΒ libreng seminar (kasama ang tanghalian at sertipiko), gaganapin ang mga ito nang sabay saΒ 21 EneroΒ 2017 (Sabado) mula 8:00 NU hanggang 5:00 NH saΒ Lipa City, Batangas.

Ang unang paksa, para sa mga guro ng English o Filipino sa elementarya, ay tatalakayin ni Pamela Razon ng UP Integrated School at dating pinuno ng K-2 Department nito. Para naman sa mga guro ng Filipino sa sekundaryaΒ ang pangalawang paksa, tatalakayin ni Dr. Edgar Calabia Samar, propesor ng panitikan sa Ateneo de Manila University.

Mayroong 100 puwestong pangkalahok at pupunan namin ang mga ito ayon sa pagdating ng mga pagpapatala. Hanggang apat naΒ guro lamang ang maaaring ipadala ng bawat paaralan (maximum ng 2 guro sa bawat paksa). Narito ang mga detalye upang makalahok:

  1. Isulat…

View original post 126 more words