Enero 21: dalawang libreng seminar sa mga guro

I am SUPER INTERESTED with this seminar! However, I have Saturday class ๐Ÿ˜ฅ It’s been a while since the last time I attended a seminar ๐Ÿ˜ฆ

The Adarna House Blog

klasrumlipa

Malugod na iniimbitahan ng Adarna House ang mga guro sa elementarya at sekundarya para sa Klasrum Adarna: Using Childrenโ€™s Literature in the Classroomย atย Pagtuturo ng Klasikong Panitikan. Dalawangย libreng seminar (kasama ang tanghalian at sertipiko), gaganapin ang mga ito nang sabay saย 21 Eneroย 2017 (Sabado) mula 8:00 NU hanggang 5:00 NH saย Lipa City, Batangas.

Ang unang paksa, para sa mga guro ng English o Filipino sa elementarya, ay tatalakayin ni Pamela Razon ng UP Integrated School at dating pinuno ng K-2 Department nito. Para naman sa mga guro ng Filipino sa sekundaryaย ang pangalawang paksa, tatalakayin ni Dr. Edgar Calabia Samar, propesor ng panitikan sa Ateneo de Manila University.

Mayroong 100 puwestong pangkalahok at pupunan namin ang mga ito ayon sa pagdating ng mga pagpapatala. Hanggang apat naย guro lamang ang maaaring ipadala ng bawat paaralan (maximum ng 2 guro sa bawat paksa). Narito ang mga detalye upang makalahok:

  1. Isulatโ€ฆ

View original post 126 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s